Cây Thài Lài Var

115.000

Tên thường gọi: Cây thài lài var, cây thài lài cẩm thạch

Tên khoa học: Tradescantia fluminensis aureovariegata 

Chậu treo thài lài var thích hợp trang trí nơi râm mát.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)