Cây Dừa Xiêm Lùn

75.000

Kích thước sản phẩm: Quả dừa giống đã lên chồi 20-30cm.

Cây dừa xiêm lùn cho năng suất trái cao, đặc biệt cây thấp nên dễ dàng thu hoạch, không cần trèo hái tốn sức.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)
Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0931.141.500